Zaposleni

V podjetju je trenutno zaposlenih 5 oseb, od tega sta dva geodeta, ki imata opravljen tudi strokovni izpit za opravljanje geodetskih storitev, en geodet z univerzitetno izobrazbo, strojnik in gradbenik ter komercialist.

 • Rastko LOGAR, odgovorni geodet, univ.dipl.ing.geodezije
  GSM: 051-681002
  logar@geomnia.si

 • Iztok POŽAUKO, odgovorni geodet,  univ.dipl.ing.geodezije
  GSM: 051-681001
  pozauko@geomnia.si

 • Miha POŽAUKO, univ.dipl.ing.geodezije
  GSM: 051-681009
  miha.pozauko@geomnia.si

 • Peter Pergarec, strojni tehnik
  GSM: 051-681005
  peter.pergarec@geomnia.si

 • Žiga POŽAUKO, komercialist, ing.informatike
  GSM: 051-681003
  ziga.pozauko@geomnia.si

bulletO podjetjubulletZaposleniLokacija

bulletDomov